จริง http://jing.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2009&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2009&group=16&gblog=47 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Earth Day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2009&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2009&group=16&gblog=47 Wed, 22 Apr 2009 12:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-12-2008&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-12-2008&group=16&gblog=46 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[NU PYO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-12-2008&group=16&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-12-2008&group=16&gblog=46 Thu, 04 Dec 2008 20:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-07-2008&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-07-2008&group=16&gblog=45 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนเอยฝนตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-07-2008&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-07-2008&group=16&gblog=45 Mon, 28 Jul 2008 18:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2008&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2008&group=16&gblog=44 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[I'm here]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2008&group=16&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2008&group=16&gblog=44 Sun, 01 Jun 2008 22:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2008&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2008&group=16&gblog=43 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮ.นกฮูกตาโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2008&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2008&group=16&gblog=43 Sat, 03 May 2008 13:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-12-2007&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-12-2007&group=16&gblog=42 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Love is all around...seeking true love.... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-12-2007&group=16&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-12-2007&group=16&gblog=42 Wed, 19 Dec 2007 21:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-10-2007&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-10-2007&group=16&gblog=41 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[นินทาหลานแก้เครียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-10-2007&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-10-2007&group=16&gblog=41 Sat, 06 Oct 2007 10:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-08-2007&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-08-2007&group=16&gblog=40 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าทั่วไปไม่มีรูปประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-08-2007&group=16&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-08-2007&group=16&gblog=40 Wed, 08 Aug 2007 8:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2007&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2007&group=16&gblog=39 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2007&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2007&group=16&gblog=39 Sat, 30 Jun 2007 21:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-06-2007&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-06-2007&group=16&gblog=38 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองผ่านหน้าต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-06-2007&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-06-2007&group=16&gblog=38 Mon, 18 Jun 2007 21:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-06-2007&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-06-2007&group=16&gblog=37 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งการบ้าน....ที่จำชื่อการบ้านไม่ได้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-06-2007&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-06-2007&group=16&gblog=37 Sun, 03 Jun 2007 12:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2007&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2007&group=16&gblog=36 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลูก และ ฝัง เพื่อให้เจริญ หรือแค่ให้เติบโต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2007&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2007&group=16&gblog=36 Fri, 20 Apr 2007 23:01:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2006&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2006&group=16&gblog=35 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับปริญญา กับ ฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2006&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2006&group=16&gblog=35 Wed, 25 Jan 2006 11:25:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2006&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2006&group=16&gblog=34 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[The Power of Satit The Spirit of Cheer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2006&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2006&group=16&gblog=34 Wed, 11 Jan 2006 11:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2006&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2006&group=16&gblog=33 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงคุณเลขที่.....โรงเรียน......[กระทู้เช็คอายุ ^ ^]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2006&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2006&group=16&gblog=33 Mon, 20 Mar 2006 11:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2006&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2006&group=16&gblog=32 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[sight]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2006&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2006&group=16&gblog=32 Wed, 06 Sep 2006 9:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-02-2007&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-02-2007&group=16&gblog=31 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora : The Final Report]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-02-2007&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-02-2007&group=16&gblog=31 Mon, 05 Feb 2007 12:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=16&gblog=30 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญวันเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=16&gblog=30 Sat, 13 Jan 2007 16:17:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-06-2006&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-06-2006&group=16&gblog=29 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[My lab ตอนที่ 2 ธรรมชาติ....เหนือหัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-06-2006&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-06-2006&group=16&gblog=29 Wed, 28 Jun 2006 10:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=16&gblog=28 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเด็กมาชุมนุมกัน ไม่กู้ชาติ ไม่หาเสียง มีเพียงรอยยิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=16&gblog=28 Fri, 10 Mar 2006 23:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=16&gblog=27 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[My lab ตอนที่ 3 Superแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=16&gblog=27 Thu, 29 Jun 2006 16:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-01-2007&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-01-2007&group=16&gblog=26 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สายน้ำ กับความฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-01-2007&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-01-2007&group=16&gblog=26 Sun, 07 Jan 2007 18:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=16&gblog=25 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดเห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=16&gblog=25 Sun, 06 Aug 2006 10:44:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2006&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2006&group=16&gblog=24 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[องศาที่มองไม่เห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2006&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-06-2006&group=16&gblog=24 Thu, 01 Jun 2006 8:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-08-2006&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-08-2006&group=16&gblog=23 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การเลือกอ่านนิยายในเน็ต ในสภาวะ supply มากกว่า demand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-08-2006&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-08-2006&group=16&gblog=23 Tue, 01 Aug 2006 17:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-12-2006&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-12-2006&group=16&gblog=22 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[The next generation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-12-2006&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-12-2006&group=16&gblog=22 Wed, 20 Dec 2006 11:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-06-2006&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-06-2006&group=16&gblog=21 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[My lab ตอนที่ 1 ธรรมชาติจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-06-2006&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-06-2006&group=16&gblog=21 Sun, 25 Jun 2006 16:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2006&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2006&group=16&gblog=20 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Unfortunate Cat]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2006&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-06-2006&group=16&gblog=20 Fri, 30 Jun 2006 13:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-05-2006&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-05-2006&group=16&gblog=19 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อเล่นชื่อจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-05-2006&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-05-2006&group=16&gblog=19 Sun, 14 May 2006 20:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-04-2006&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-04-2006&group=16&gblog=18 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ความซื่อของหลาน...หรือความกวนของหลาน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-04-2006&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-04-2006&group=16&gblog=18 Fri, 28 Apr 2006 20:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-08-2006&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-08-2006&group=16&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฝนก็ยังคงตกพรำๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-08-2006&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-08-2006&group=16&gblog=17 Thu, 31 Aug 2006 11:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2006&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2006&group=16&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดห้องเปลี่ยนบรรยากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2006&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2006&group=16&gblog=16 Sat, 09 Sep 2006 22:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-08-2006&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-08-2006&group=16&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนพรำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-08-2006&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-08-2006&group=16&gblog=15 Mon, 28 Aug 2006 10:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=16&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=16&gblog=14 Fri, 16 Jun 2006 18:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-02-2006&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-02-2006&group=16&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวของฉัน กับการไม่ถ่ายรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-02-2006&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-02-2006&group=16&gblog=13 Fri, 10 Feb 2006 11:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-07-2006&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-07-2006&group=16&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[The end at the starting point]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-07-2006&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-07-2006&group=16&gblog=12 Thu, 13 Jul 2006 11:30:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2006&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2006&group=16&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครสักคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2006&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2006&group=16&gblog=11 Thu, 25 May 2006 23:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2006&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2006&group=16&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Cameras and I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2006&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2006&group=16&gblog=10 Tue, 31 Jan 2006 11:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2010&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2010&group=15&gblog=38 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัยพะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2010&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-09-2010&group=15&gblog=38 Thu, 09 Sep 2010 19:56:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2010&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2010&group=15&gblog=37 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กว๊านพะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2010&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2010&group=15&gblog=37 Fri, 15 Jan 2010 22:51:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-12-2009&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-12-2009&group=15&gblog=36 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะฉันไม่มีที่ไป.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-12-2009&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-12-2009&group=15&gblog=36 Sat, 26 Dec 2009 21:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-03-2009&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-03-2009&group=15&gblog=35 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วก็วนมาถึงรอบของดอกไม้หน้าหมอกควัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-03-2009&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-03-2009&group=15&gblog=35 Wed, 11 Mar 2009 0:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2009&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2009&group=15&gblog=34 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝ้ายคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2009&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2009&group=15&gblog=34 Tue, 24 Feb 2009 22:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-02-2009&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-02-2009&group=15&gblog=33 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกทองกวาว ดอกสีแดง เต็มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-02-2009&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-02-2009&group=15&gblog=33 Tue, 03 Feb 2009 21:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-11-2008&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-11-2008&group=15&gblog=32 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาวพัดมา กล้วยไม้ก็บาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-11-2008&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-11-2008&group=15&gblog=32 Sun, 30 Nov 2008 20:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-03-2008&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-03-2008&group=15&gblog=31 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนหน้านี้มันคือ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-03-2008&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-03-2008&group=15&gblog=31 Sun, 09 Mar 2008 11:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-02-2008&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-02-2008&group=15&gblog=30 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวสันทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-02-2008&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-02-2008&group=15&gblog=30 Thu, 28 Feb 2008 8:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2008&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2008&group=15&gblog=29 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เสลดพังพอน กันงู ไม่กันแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2008&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2008&group=15&gblog=29 Mon, 28 Jan 2008 15:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-10-2007&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-10-2007&group=15&gblog=28 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มะระขี้นก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-10-2007&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-10-2007&group=15&gblog=28 Wed, 03 Oct 2007 1:07:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2007&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2007&group=15&gblog=27 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2007&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2007&group=15&gblog=27 Sat, 29 Sep 2007 12:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2007&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2007&group=15&gblog=26 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2007&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-05-2007&group=15&gblog=26 Fri, 25 May 2007 8:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2007&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2007&group=15&gblog=25 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มะม่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2007&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2007&group=15&gblog=25 Mon, 21 May 2007 10:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-05-2007&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-05-2007&group=15&gblog=24 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้นจี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-05-2007&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-05-2007&group=15&gblog=24 Sat, 19 May 2007 10:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2007&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2007&group=15&gblog=23 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ชำมะเลียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2007&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2007&group=15&gblog=23 Thu, 19 Apr 2007 13:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-04-2007&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-04-2007&group=15&gblog=22 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาวเย็นตา หอมเย็นใจ....ในวันที่จะฝากบล็อกอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-04-2007&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-04-2007&group=15&gblog=22 Wed, 04 Apr 2007 10:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2007&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2007&group=15&gblog=21 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บะผาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2007&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2007&group=15&gblog=21 Mon, 02 Apr 2007 14:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2007&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2007&group=15&gblog=20 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมพู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2007&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2007&group=15&gblog=20 Fri, 30 Mar 2007 12:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-03-2007&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-03-2007&group=15&gblog=19 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นเค้าเรียกว่า....เซียนท้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-03-2007&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-03-2007&group=15&gblog=19 Tue, 27 Mar 2007 1:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-03-2007&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-03-2007&group=15&gblog=18 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หม่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-03-2007&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-03-2007&group=15&gblog=18 Sat, 24 Mar 2007 12:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2007&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2007&group=15&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มะหลอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2007&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2007&group=15&gblog=17 Mon, 19 Mar 2007 10:33:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2005&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2005&group=15&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามประทีปวันลอยกระทง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2005&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2005&group=15&gblog=16 Fri, 18 Nov 2005 9:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-02-2007&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-02-2007&group=15&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Red Flower]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-02-2007&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-02-2007&group=15&gblog=15 Sat, 17 Feb 2007 10:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2005&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2005&group=15&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2005&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2005&group=15&gblog=14 Wed, 07 Dec 2005 9:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-02-2006&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-02-2006&group=15&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ กินได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-02-2006&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-02-2006&group=15&gblog=13 Sat, 04 Feb 2006 9:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=15&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้นจี่ ลูกโตๆ หวานๆ จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=15&gblog=12 Wed, 03 May 2006 19:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=15&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เงาะเกเร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-08-2006&group=15&gblog=11 Sun, 06 Aug 2006 19:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2007&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2007&group=15&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าของเราทั้งสอง....หรือสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2007&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2007&group=15&gblog=10 Thu, 22 Feb 2007 23:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางในสวิส ว่าด้วยเรื่องของตั๋ว ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=17 Tue, 27 Dec 2005 14:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางในสวิส ว่าด้วยเรื่องของตั๋ว ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=16 Tue, 27 Dec 2005 21:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินทางในสวิส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-12-2005&group=12&gblog=15 Tue, 27 Dec 2005 21:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Basel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=14 Fri, 23 Dec 2005 22:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : St.Gallen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=13 Fri, 23 Dec 2005 12:15:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Winterthur-.-Schaffhausen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-12-2005&group=12&gblog=12 Fri, 23 Dec 2005 11:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Romont]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=11 Wed, 21 Dec 2005 13:06:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Zurich2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=10 Wed, 21 Dec 2005 13:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2010&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2010&group=11&gblog=20 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2010&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2010&group=11&gblog=20 Fri, 31 Dec 2010 23:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2009&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2009&group=11&gblog=19 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวโรงเหล้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2009&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-09-2009&group=11&gblog=19 Sun, 06 Sep 2009 22:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2008&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2008&group=11&gblog=18 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดี ปีต่อไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2008&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2008&group=11&gblog=18 Wed, 31 Dec 2008 23:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2008&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2008&group=11&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงา เหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2008&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2008&group=11&gblog=17 Sat, 09 Feb 2008 13:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2008&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2008&group=11&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ใย.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2008&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2008&group=11&gblog=16 Sat, 05 Jan 2008 16:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-12-2007&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-12-2007&group=11&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-12-2007&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-12-2007&group=11&gblog=15 Sat, 29 Dec 2007 20:57:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-06-2007&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-06-2007&group=11&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรเอ่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-06-2007&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-06-2007&group=11&gblog=14 Wed, 27 Jun 2007 11:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2007&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2007&group=11&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีน้ำ....[ พกแซมบัคติดมาด้วยจะดีมาก]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2007&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2007&group=11&gblog=13 Tue, 08 May 2007 0:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2005&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2005&group=11&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2005&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2005&group=11&gblog=12 Sat, 31 Dec 2005 15:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=11&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณที่คิดถึงกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-01-2007&group=11&gblog=11 Sat, 13 Jan 2007 19:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2006&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2006&group=11&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาก.......แล้วหนี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2006&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-11-2006&group=11&gblog=10 Sat, 18 Nov 2006 16:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-03-2010&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-03-2010&group=10&gblog=85 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความรู้จักกับจีจัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-03-2010&group=10&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-03-2010&group=10&gblog=85 Wed, 31 Mar 2010 16:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-06-2008&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-06-2008&group=10&gblog=84 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งวันที่ฟ้าใส ในฤดูฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-06-2008&group=10&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-06-2008&group=10&gblog=84 Mon, 23 Jun 2008 12:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-04-2008&group=10&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-04-2008&group=10&gblog=83 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วง หล่น ท่ามกลางลมแล้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-04-2008&group=10&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-04-2008&group=10&gblog=83 Mon, 07 Apr 2008 22:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-03-2008&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-03-2008&group=10&gblog=82 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อลมแล้งพัดผ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-03-2008&group=10&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-03-2008&group=10&gblog=82 Fri, 07 Mar 2008 8:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-02-2008&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-02-2008&group=10&gblog=81 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอก....รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-02-2008&group=10&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-02-2008&group=10&gblog=81 Wed, 13 Feb 2008 17:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2008&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2008&group=10&gblog=80 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่นสิ..ชื่อหัวข้อblogว่าอะไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2008&group=10&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2008&group=10&gblog=80 Thu, 24 Jan 2008 11:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2007&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2007&group=10&gblog=79 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[2nd Aniversary กับปีที่ไม่ค่อยมีอะไรในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2007&group=10&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2007&group=10&gblog=79 Sat, 03 Nov 2007 16:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2007&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2007&group=10&gblog=78 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2007&group=10&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2007&group=10&gblog=78 Tue, 23 Oct 2007 14:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2007&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2007&group=10&gblog=77 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[....เช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2007&group=10&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2007&group=10&gblog=77 Sun, 23 Sep 2007 12:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2007&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2007&group=10&gblog=76 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พักเดี๋ยวนึงสิ....นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2007&group=10&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2007&group=10&gblog=76 Sat, 15 Sep 2007 12:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2007&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2007&group=10&gblog=75 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบถ่าย...ดอกไม้จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2007&group=10&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2007&group=10&gblog=75 Sat, 08 Sep 2007 9:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-09-2007&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-09-2007&group=10&gblog=74 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธรักษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-09-2007&group=10&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-09-2007&group=10&gblog=74 Sat, 01 Sep 2007 18:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-08-2007&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-08-2007&group=10&gblog=73 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ช้องนาง(อีกที)ในวันแดดดีๆ(อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-08-2007&group=10&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-08-2007&group=10&gblog=73 Mon, 27 Aug 2007 13:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-08-2007&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-08-2007&group=10&gblog=72 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ช้องนาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-08-2007&group=10&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-08-2007&group=10&gblog=72 Sun, 26 Aug 2007 11:38:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2007&group=10&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2007&group=10&gblog=71 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรณิการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2007&group=10&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2007&group=10&gblog=71 Tue, 21 Aug 2007 21:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2007&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2007&group=10&gblog=70 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมรั้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2007&group=10&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2007&group=10&gblog=70 Sun, 22 Jul 2007 0:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2007&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2007&group=10&gblog=69 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แดด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2007&group=10&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2007&group=10&gblog=69 Fri, 22 Jun 2007 9:57:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2007&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2007&group=10&gblog=68 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนรูป แต่จังหวะชีวิตไม่เปลี่ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2007&group=10&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2007&group=10&gblog=68 Fri, 15 Jun 2007 15:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2007&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2007&group=10&gblog=67 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำค้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2007&group=10&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2007&group=10&gblog=67 Fri, 08 Jun 2007 10:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2007&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2007&group=10&gblog=66 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2007&group=10&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2007&group=10&gblog=66 Mon, 28 May 2007 14:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-05-2007&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-05-2007&group=10&gblog=65 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-05-2007&group=10&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-05-2007&group=10&gblog=65 Sat, 05 May 2007 16:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2007&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2007&group=10&gblog=64 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Weed : Seed and Pollen]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2007&group=10&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2007&group=10&gblog=64 Thu, 03 May 2007 18:31:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2007&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2007&group=10&gblog=63 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณฟ้า....ในที่สุดฝนก็ตกลงมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2007&group=10&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2007&group=10&gblog=63 Thu, 26 Apr 2007 11:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2007&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2007&group=10&gblog=62 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สีสันในวันที่ความร้อนปกคลุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2007&group=10&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2007&group=10&gblog=62 Mon, 23 Apr 2007 10:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2007&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2007&group=10&gblog=61 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้กลางหมอก(ควันไฟ) -"-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2007&group=10&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-03-2007&group=10&gblog=61 Tue, 20 Mar 2007 14:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2007&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2007&group=10&gblog=60 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพซะหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2007&group=10&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2007&group=10&gblog=60 Thu, 15 Mar 2007 12:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-08-2006&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-08-2006&group=10&gblog=59 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หญ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-08-2006&group=10&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-08-2006&group=10&gblog=59 Fri, 11 Aug 2006 20:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2007&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2007&group=10&gblog=58 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Valentine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2007&group=10&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2007&group=10&gblog=58 Mon, 12 Feb 2007 13:20:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2006&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2006&group=10&gblog=57 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมสวน (อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2006&group=10&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-03-2006&group=10&gblog=57 Wed, 15 Mar 2006 21:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-04-2006&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-04-2006&group=10&gblog=56 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วันจันทร์สีเหลือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-04-2006&group=10&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-04-2006&group=10&gblog=56 Mon, 03 Apr 2006 8:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-07-2006&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-07-2006&group=10&gblog=55 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่สี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-07-2006&group=10&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-07-2006&group=10&gblog=55 Mon, 17 Jul 2006 13:23:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-05-2006&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-05-2006&group=10&gblog=54 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สายฝนโปรยปราย แมกไม้เบ่งบาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-05-2006&group=10&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-05-2006&group=10&gblog=54 Wed, 31 May 2006 11:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-05-2006&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-05-2006&group=10&gblog=53 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลง แมลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-05-2006&group=10&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-05-2006&group=10&gblog=53 Fri, 26 May 2006 9:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2006&group=10&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2006&group=10&gblog=52 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อ...หน้าตาแปลกๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2006&group=10&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-03-2006&group=10&gblog=52 Sun, 19 Mar 2006 16:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-02-2006&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-02-2006&group=10&gblog=51 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผึ้งน้อยกับดอกบัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-02-2006&group=10&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-02-2006&group=10&gblog=51 Sat, 11 Feb 2006 22:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=10&gblog=50 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกวาง compose ยากจังหนอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=10&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=10&gblog=50 Sat, 22 Jul 2006 21:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-03-2006&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-03-2006&group=10&gblog=49 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟดับ เลยอัพบล็อกไปพลางๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-03-2006&group=10&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-03-2006&group=10&gblog=49 Wed, 01 Mar 2006 10:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2006&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2006&group=10&gblog=48 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยนบรรยากาศมาดูดอกไม้มั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2006&group=10&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2006&group=10&gblog=48 Mon, 01 May 2006 19:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2006&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2006&group=10&gblog=47 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักฐานการทำบาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2006&group=10&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-04-2006&group=10&gblog=47 Wed, 26 Apr 2006 19:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=10&gblog=46 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้วยไม้บานรับลมร้อน ดอกหญ้าปลิวว่อนส่งลมหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-03-2006&group=10&gblog=46 Fri, 10 Mar 2006 11:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=10&gblog=45 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลง..สีส้มแดง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-05-2006&group=10&gblog=45 Wed, 03 May 2006 7:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2006&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2006&group=10&gblog=44 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2006&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-05-2006&group=10&gblog=44 Mon, 08 May 2006 19:37:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2006&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2006&group=10&gblog=43 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การถ่ายรูป Macro อาจทำให้คุณกับเจ้านายมีปัญหากันได้ อิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2006&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-02-2006&group=10&gblog=43 Thu, 09 Feb 2006 21:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=10&gblog=42 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งการบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-06-2006&group=10&gblog=42 Thu, 29 Jun 2006 16:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2006&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2006&group=10&gblog=41 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2006&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2006&group=10&gblog=41 Sun, 02 Apr 2006 8:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-03-2006&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-03-2006&group=10&gblog=40 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงปอ สีประหลาด (อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-03-2006&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-03-2006&group=10&gblog=40 Sat, 18 Mar 2006 13:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-09-2006&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-09-2006&group=10&gblog=39 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กระชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-09-2006&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-09-2006&group=10&gblog=39 Tue, 12 Sep 2006 20:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2006&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2006&group=10&gblog=38 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[sky high]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2006&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-09-2006&group=10&gblog=38 Fri, 08 Sep 2006 13:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-07-2006&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-07-2006&group=10&gblog=37 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[It's Red ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-07-2006&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-07-2006&group=10&gblog=37 Sun, 30 Jul 2006 13:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=10&gblog=36 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้รายสัปดาห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=10&gblog=36 Sun, 25 Feb 2007 2:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-04-2006&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-04-2006&group=10&gblog=35 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-04-2006&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-04-2006&group=10&gblog=35 Wed, 05 Apr 2006 11:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2006&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2006&group=10&gblog=34 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[First Anniversary: ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2006&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-11-2006&group=10&gblog=34 Fri, 03 Nov 2006 9:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-12-2006&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-12-2006&group=10&gblog=33 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Day and Night]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-12-2006&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-12-2006&group=10&gblog=33 Sun, 10 Dec 2006 0:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-02-2006&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-02-2006&group=10&gblog=32 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ หน้าบ้าน....คนอื่นเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-02-2006&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-02-2006&group=10&gblog=32 Thu, 02 Feb 2006 22:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2006&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2006&group=10&gblog=31 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บมาฝาก จากพืชสวนโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2006&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2006&group=10&gblog=31 Sat, 11 Nov 2006 15:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-03-2006&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-03-2006&group=10&gblog=30 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็กๆน้อยๆ รอบบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-03-2006&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-03-2006&group=10&gblog=30 Fri, 03 Mar 2006 19:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-03-2006&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-03-2006&group=10&gblog=29 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สีสันดอกไม้ในวันร้อนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-03-2006&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-03-2006&group=10&gblog=29 Tue, 21 Mar 2006 16:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-02-2007&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-02-2007&group=10&gblog=28 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Mixed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-02-2007&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-02-2007&group=10&gblog=28 Wed, 07 Feb 2007 1:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-06-2006&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-06-2006&group=10&gblog=27 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กะทกรกฝรั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-06-2006&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-06-2006&group=10&gblog=27 Mon, 05 Jun 2006 15:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-10-2006&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-10-2006&group=10&gblog=26 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Temple sign]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-10-2006&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-10-2006&group=10&gblog=26 Sun, 22 Oct 2006 16:30:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-05-2006&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-05-2006&group=10&gblog=25 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงตัวเล็ก ตัวน้อย รอบๆบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-05-2006&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-05-2006&group=10&gblog=25 Fri, 12 May 2006 16:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-10-2006&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-10-2006&group=10&gblog=24 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Flora]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-10-2006&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-10-2006&group=10&gblog=24 Sat, 28 Oct 2006 19:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-12-2006&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-12-2006&group=10&gblog=23 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Colourful]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-12-2006&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-12-2006&group=10&gblog=23 Wed, 13 Dec 2006 12:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2006&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2006&group=10&gblog=22 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้แย้มบานรับฝนชะช่อมะม่วง ^ ^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2006&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-03-2006&group=10&gblog=22 Thu, 30 Mar 2006 19:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2006&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2006&group=10&gblog=21 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีลา....ลีลาวดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2006&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-06-2006&group=10&gblog=21 Thu, 22 Jun 2006 19:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-02-2006&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-02-2006&group=10&gblog=20 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวใต้น้ำ....บัวเหนือน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-02-2006&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-02-2006&group=10&gblog=20 Wed, 15 Feb 2006 14:28:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-09-2006&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-09-2006&group=10&gblog=19 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Predestrain Crossing Sign]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-09-2006&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-09-2006&group=10&gblog=19 Mon, 18 Sep 2006 16:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2006&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2006&group=10&gblog=18 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บุหงาเบ่งบาน น้ำหวานยวนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2006&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2006&group=10&gblog=18 Thu, 27 Apr 2006 14:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พุดน้ำบุศย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=17 Sun, 21 May 2006 22:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างเวลา ใต้ฟ้าผืนเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-05-2006&group=10&gblog=16 Sun, 21 May 2006 10:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-08-2006&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-08-2006&group=10&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-08-2006&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-08-2006&group=10&gblog=15 Mon, 14 Aug 2006 14:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-04-2006&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-04-2006&group=10&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวบานแบบบ้านบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-04-2006&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-04-2006&group=10&gblog=14 Mon, 24 Apr 2006 11:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2006&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2006&group=10&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้...แบบไร้คำบรรยาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2006&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-04-2006&group=10&gblog=13 Sat, 22 Apr 2006 19:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-10-2006&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-10-2006&group=10&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงปอน้ำ....ตก อีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-10-2006&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-10-2006&group=10&gblog=12 Thu, 19 Oct 2006 18:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2006&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2006&group=10&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงปอน้ำ....ตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2006&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2006&group=10&gblog=11 Mon, 21 Aug 2006 7:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-02-2006&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-02-2006&group=10&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อกับดอกส้ม....แบบใกล้เข้ามาอีกนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-02-2006&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-02-2006&group=10&gblog=10 Mon, 20 Feb 2006 14:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2005&group=6&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมรูปถ่าย...ไปเรื่อยๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2005&group=6&gblog=16 Mon, 05 Dec 2005 14:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-01-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-01-2006&group=6&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดลอง close up ดอกไม้และแมลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-01-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-01-2006&group=6&gblog=15 Mon, 30 Jan 2006 8:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2006&group=6&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[(Before) Graduation Ceremony CMU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2006&group=6&gblog=14 Thu, 19 Jan 2006 8:42:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2006&group=6&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Graduation Ceremony CMU... Congratulation!!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-01-2006&group=6&gblog=13 Tue, 24 Jan 2006 8:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-01-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-01-2006&group=6&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงปอ ล้วนๆ ^ ^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-01-2006&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-01-2006&group=6&gblog=12 Tue, 17 Jan 2006 8:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-01-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-01-2006&group=6&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ ในงานกล้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-01-2006&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-01-2006&group=6&gblog=11 Thu, 26 Jan 2006 8:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื้องหลังของ...ดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=10 Fri, 27 Jan 2006 8:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2011&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2011&group=5&gblog=83 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่ขันดอกบูชาอินทขีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2011&group=5&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2011&group=5&gblog=83 Mon, 30 May 2011 18:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-10-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-10-2010&group=5&gblog=82 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตกธารทอง จ.ลำปาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-10-2010&group=5&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-10-2010&group=5&gblog=82 Thu, 14 Oct 2010 22:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2010&group=5&gblog=81 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างทำงาน(จริงๆนะ) [พะเยา&แม่ฮ่องสอน]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2010&group=5&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-06-2010&group=5&gblog=81 Tue, 08 Jun 2010 21:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=80 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณบุรี 3 : โหมด check point]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=80 Sat, 15 May 2010 21:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=79 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณบุรี 2 : โหมดชวนหิว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=79 Sat, 15 May 2010 21:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=78 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-05-2010&group=5&gblog=78 Sat, 15 May 2010 21:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-10-2009&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-10-2009&group=5&gblog=77 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลปลายฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-10-2009&group=5&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-10-2009&group=5&gblog=77 Mon, 26 Oct 2009 19:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2009&group=5&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2009&group=5&gblog=76 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือดูพรุน้ำจืด หนองเล็งทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2009&group=5&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2009&group=5&gblog=76 Tue, 16 Jun 2009 22:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2009&group=5&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2009&group=5&gblog=75 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Chiangmai Zoo Aquarium]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2009&group=5&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-04-2009&group=5&gblog=75 Mon, 27 Apr 2009 19:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2009&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2009&group=5&gblog=74 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทะเลกันดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2009&group=5&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-04-2009&group=5&gblog=74 Thu, 02 Apr 2009 0:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2009&group=5&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2009&group=5&gblog=73 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวริมทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2009&group=5&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2009&group=5&gblog=73 Sat, 10 Jan 2009 16:19:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-11-2008&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-11-2008&group=5&gblog=72 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอยโคม โคมลอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-11-2008&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-11-2008&group=5&gblog=72 Wed, 12 Nov 2008 22:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-11-2008&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-11-2008&group=5&gblog=71 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเล่นในอุทยาน ร.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-11-2008&group=5&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-11-2008&group=5&gblog=71 Tue, 04 Nov 2008 20:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2008&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2008&group=5&gblog=70 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2008&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-09-2008&group=5&gblog=70 Tue, 23 Sep 2008 8:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2008&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2008&group=5&gblog=69 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบเที่ยว1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2008&group=5&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-08-2008&group=5&gblog=69 Thu, 21 Aug 2008 21:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-06-2008&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-06-2008&group=5&gblog=68 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กว๊านพะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-06-2008&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-06-2008&group=5&gblog=68 Thu, 26 Jun 2008 18:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-05-2008&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-05-2008&group=5&gblog=67 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุลำปางหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-05-2008&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-05-2008&group=5&gblog=67 Tue, 06 May 2008 21:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-03-2008&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-03-2008&group=5&gblog=66 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธชินราช-พระธาตุช่อแฮ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-03-2008&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-03-2008&group=5&gblog=66 Fri, 28 Mar 2008 0:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2008&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2008&group=5&gblog=65 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Two years later : Royal Flora Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2008&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-02-2008&group=5&gblog=65 Fri, 22 Feb 2008 12:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-01-2008&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-01-2008&group=5&gblog=64 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมคลอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-01-2008&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-01-2008&group=5&gblog=64 Fri, 18 Jan 2008 0:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2008&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2008&group=5&gblog=63 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพวา again]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2008&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-01-2008&group=5&gblog=63 Fri, 11 Jan 2008 14:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2007&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2007&group=5&gblog=62 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[....ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2007&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-12-2007&group=5&gblog=62 Wed, 05 Dec 2007 20:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-07-2007&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-07-2007&group=5&gblog=61 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังจำได้ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-07-2007&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-07-2007&group=5&gblog=61 Fri, 27 Jul 2007 0:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2007&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2007&group=5&gblog=60 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[somewhere]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2007&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2007&group=5&gblog=60 Thu, 12 Jul 2007 8:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2007&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2007&group=5&gblog=59 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทขิล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2007&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2007&group=5&gblog=59 Fri, 18 May 2007 17:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-05-2007&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-05-2007&group=5&gblog=58 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Patong Beach, Phuket :II ทะเลสีครามที่ทอดยาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-05-2007&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-05-2007&group=5&gblog=58 Thu, 17 May 2007 0:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-05-2007&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-05-2007&group=5&gblog=57 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Patong Beach, Phuket : 1st and 2nd Day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-05-2007&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-05-2007&group=5&gblog=57 Wed, 16 May 2007 16:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2007&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2007&group=5&gblog=56 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ของฝากจากลำพูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2007&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-05-2007&group=5&gblog=56 Tue, 01 May 2007 17:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2007&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2007&group=5&gblog=55 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพวา 2550 รอบแรกของปี ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2007&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2007&group=5&gblog=55 Wed, 18 Apr 2007 18:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2007&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2007&group=5&gblog=54 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพวา 2550 รอบแรกของปี ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2007&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2007&group=5&gblog=54 Sat, 14 Apr 2007 0:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-04-2007&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-04-2007&group=5&gblog=53 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดเจ้าสำราญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-04-2007&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-04-2007&group=5&gblog=53 Wed, 11 Apr 2007 17:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-10-2006&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-10-2006&group=5&gblog=52 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Queen Sirikit Botanic Garden: Aquatic Plants]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-10-2006&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-10-2006&group=5&gblog=52 Wed, 18 Oct 2006 8:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2007&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2007&group=5&gblog=51 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[New year trip : โป่งเดือด & สวนสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2007&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-01-2007&group=5&gblog=51 Fri, 19 Jan 2007 20:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=50 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สันกำแพง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=50 Sat, 25 Feb 2006 9:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=49 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2006&group=5&gblog=49 Sat, 25 Feb 2006 8:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-04-2006&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-04-2006&group=5&gblog=48 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทยาน ร.2.....อัมพวา จ.สมุทรสงคราม# 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-04-2006&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-04-2006&group=5&gblog=48 Sat, 15 Apr 2006 18:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2006&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2006&group=5&gblog=47 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดโลกโมฬี เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2006&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2006&group=5&gblog=47 Tue, 10 Jan 2006 20:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-11-2005&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-11-2005&group=5&gblog=46 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ 2548]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-11-2005&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-11-2005&group=5&gblog=46 Sun, 20 Nov 2005 20:30:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2007&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2007&group=5&gblog=45 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round VII]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2007&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-01-2007&group=5&gblog=45 Thu, 25 Jan 2007 13:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2006&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2006&group=5&gblog=44 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องแม่กลอง ดูหิ่งห้อย ...อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2006&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-04-2006&group=5&gblog=44 Tue, 18 Apr 2006 19:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=5&gblog=43 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สมโภชวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-07-2006&group=5&gblog=43 Sat, 22 Jul 2006 17:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-05-2006&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-05-2006&group=5&gblog=42 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณีบูชาอินทขิล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-05-2006&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-05-2006&group=5&gblog=42 Sat, 27 May 2006 10:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2007&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2007&group=5&gblog=41 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round IX..The End]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2007&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-01-2007&group=5&gblog=41 Wed, 31 Jan 2007 19:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=40 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคลอง ไม่มีตลาด....อัมพวา ยามสงบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=40 Wed, 19 Apr 2006 19:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=39 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[คั่นเวลา......พาเด็กลงเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-04-2006&group=5&gblog=39 Wed, 19 Apr 2006 19:32:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-01-2007&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-01-2007&group=5&gblog=38 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round VI]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-01-2007&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-01-2007&group=5&gblog=38 Tue, 23 Jan 2007 14:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2006&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2006&group=5&gblog=37 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนลุมฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2006&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-09-2006&group=5&gblog=37 Fri, 29 Sep 2006 20:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-06-2006&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-06-2006&group=5&gblog=36 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีงานไปเที่ยว : วันแรกทัวร์เมืองหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-06-2006&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-06-2006&group=5&gblog=36 Tue, 13 Jun 2006 19:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2006&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2006&group=5&gblog=35 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : บรรยากาศทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2006&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2006&group=5&gblog=35 Tue, 07 Nov 2006 23:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=34 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพวา...ทริปนี้ที่รอคอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=34 Thu, 15 Jun 2006 20:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=33 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัวร์เมืองหลวงกันต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-06-2006&group=5&gblog=33 Thu, 15 Jun 2006 12:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-04-2006&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-04-2006&group=5&gblog=32 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดน้ำยามเย็น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม#2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-04-2006&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-04-2006&group=5&gblog=32 Mon, 17 Apr 2006 8:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-07-2006&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-07-2006&group=5&gblog=31 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-07-2006&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-07-2006&group=5&gblog=31 Sun, 09 Jul 2006 18:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=30 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....ตอนบ่ายสี่นิดๆ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=30 Sat, 18 Feb 2006 21:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=29 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....ตอนบ่ายสี่นิดๆ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-02-2006&group=5&gblog=29 Sat, 18 Feb 2006 21:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2006&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2006&group=5&gblog=28 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ของกินในงานขันดอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2006&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-05-2006&group=5&gblog=28 Sun, 28 May 2006 11:33:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2007&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2007&group=5&gblog=27 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[New Year Trips : พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2007&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-01-2007&group=5&gblog=27 Fri, 05 Jan 2007 18:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2006&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2006&group=5&gblog=26 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารๆๆๆ ของกินได้ๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2006&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-02-2006&group=5&gblog=26 Sun, 12 Feb 2006 22:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-10-2006&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-10-2006&group=5&gblog=25 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปางช้าง แม่สา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-10-2006&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-10-2006&group=5&gblog=25 Wed, 11 Oct 2006 21:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-12-2006&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-12-2006&group=5&gblog=24 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round III]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-12-2006&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-12-2006&group=5&gblog=24 Mon, 11 Dec 2006 21:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-07-2006&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-07-2006&group=5&gblog=23 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ....ไปวัดบ่อยจังหนอเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-07-2006&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-07-2006&group=5&gblog=23 Mon, 24 Jul 2006 21:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2006&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2006&group=5&gblog=22 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[งานวัด....บูชาอินทขิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2006&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-05-2006&group=5&gblog=22 Tue, 30 May 2006 12:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=5&gblog=21 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=5&gblog=21 Wed, 23 Nov 2005 11:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=20 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Chiang Mai Zoo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=20 Wed, 06 Dec 2006 10:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=19 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=19 Wed, 06 Dec 2006 9:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=18 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Chiang Rai Trip]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2006&group=5&gblog=18 Wed, 06 Dec 2006 9:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-08-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-08-2006&group=5&gblog=17 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ราชพฤกษ์'49]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-08-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-08-2006&group=5&gblog=17 Sat, 19 Aug 2006 15:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-12-2006&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-12-2006&group=5&gblog=16 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round IV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-12-2006&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-12-2006&group=5&gblog=16 Mon, 25 Dec 2006 22:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2006&group=5&gblog=15 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทยาน ร.2.....อัมพวา จ.สมุทรสงคราม# 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-04-2006&group=5&gblog=15 Fri, 14 Apr 2006 18:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=5&gblog=14 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[60 ปีครองราชย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-06-2006&group=5&gblog=14 Fri, 16 Jun 2006 17:22:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-04-2006&group=5&gblog=13 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Trip to อัมพวา จ.สมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-04-2006&group=5&gblog=13 Thu, 13 Apr 2006 20:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-01-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-01-2007&group=5&gblog=12 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Round VIII]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-01-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=29-01-2007&group=5&gblog=12 Mon, 29 Jan 2007 20:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2006&group=5&gblog=11 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[อัมพวา แบบอัมพวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-04-2006&group=5&gblog=11 Thu, 20 Apr 2006 19:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-10-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-10-2006&group=5&gblog=10 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Queen Sirikit Botanic Garden: Arid Plants]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-10-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=13-10-2006&group=5&gblog=10 Fri, 13 Oct 2006 19:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-01-2011&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-01-2011&group=21&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[UP where we belong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-01-2011&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-01-2011&group=21&gblog=1 Tue, 04 Jan 2011 23:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-09-2007&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-09-2007&group=18&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[emoticons]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-09-2007&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=30-09-2007&group=18&gblog=1 Sun, 30 Sep 2007 12:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=16&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏ กติกา มารยาท[บ่นไปเรื่อยๆ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=16&gblog=9 Thu, 20 Jul 2006 19:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-07-2006&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-07-2006&group=16&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดไปดูคอนเสิร์ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-07-2006&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=02-07-2006&group=16&gblog=8 Sun, 02 Jul 2006 14:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=16&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[100 รูป ร้อยกวี 100 ปี พุทธทาส [เชียงใหม่]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=16&gblog=7 Thu, 24 Aug 2006 14:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=16&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์ 13...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=16&gblog=6 Fri, 20 Oct 2006 9:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-10-2006&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-10-2006&group=16&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Cat Boxing]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-10-2006&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=01-10-2006&group=16&gblog=5 Sun, 01 Oct 2006 13:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=16&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Share the feeling : Charity Love Charity Party]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=16&gblog=4 Mon, 27 Nov 2006 12:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-09-2006&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-09-2006&group=16&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[การถ่ายรูป Macro ทำให้คุณกับเจ้านายมีปัญหากันได้จริงๆนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-09-2006&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-09-2006&group=16&gblog=3 Mon, 04 Sep 2006 21:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-09-2006&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-09-2006&group=16&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ของเด็กบ้านนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-09-2006&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-09-2006&group=16&gblog=2 Thu, 07 Sep 2006 11:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-09-2006&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-09-2006&group=16&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แดดออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-09-2006&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-09-2006&group=16&gblog=1 Sun, 03 Sep 2006 13:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-08-2006&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-08-2006&group=15&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าต้นนี้ชื่อ หนุมานนั่งแท่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-08-2006&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-08-2006&group=15&gblog=9 Thu, 10 Aug 2006 11:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-08-2006&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-08-2006&group=15&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม้น้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-08-2006&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-08-2006&group=15&gblog=8 Thu, 17 Aug 2006 7:36:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2005&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2005&group=15&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ ใบหญ้า ท้าลมหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2005&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-11-2005&group=15&gblog=7 Mon, 07 Nov 2005 9:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-03-2006&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-03-2006&group=15&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เลี้ยงนก แบบปล่อยตามใจนก ^ ^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-03-2006&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=26-03-2006&group=15&gblog=6 Sun, 26 Mar 2006 16:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2005&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2005&group=15&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ตากฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2005&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-12-2005&group=15&gblog=5 Tue, 06 Dec 2005 9:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-05-2006&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-05-2006&group=15&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บัวหลวง บานแล้วจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-05-2006&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-05-2006&group=15&gblog=4 Thu, 11 May 2006 22:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2005&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2005&group=15&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อ แมลงปอ กอหญ้า กับนาข้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2005&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=11-11-2005&group=15&gblog=3 Fri, 11 Nov 2005 9:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2006&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2006&group=15&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Born to be butterfly ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2006&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=18-05-2006&group=15&gblog=2 Thu, 18 May 2006 16:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-12-2005&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-12-2005&group=15&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-12-2005&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-12-2005&group=15&gblog=1 Fri, 16 Dec 2005 9:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Zurich1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=9 Wed, 21 Dec 2005 12:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Wadenswil]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=21-12-2005&group=12&gblog=8 Wed, 21 Dec 2005 12:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2006&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2006&group=12&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้.....เมื่อสองปีที่แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2006&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-09-2006&group=12&gblog=7 Fri, 15 Sep 2006 20:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Wergenstein GR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=6 Thu, 22 Dec 2005 22:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Luzern]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=5 Thu, 22 Dec 2005 18:56:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Niederhorn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=4 Thu, 22 Dec 2005 16:50:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Bern]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-12-2005&group=12&gblog=3 Thu, 22 Dec 2005 14:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-09-2006&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-09-2006&group=12&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเคยบิน บิน ไป....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-09-2006&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=17-09-2006&group=12&gblog=2 Sun, 17 Sep 2006 20:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-12-2005&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-12-2005&group=12&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Switzerland : Sattel]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-12-2005&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-12-2005&group=12&gblog=1 Sat, 24 Dec 2005 11:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-09-2006&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-09-2006&group=11&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-09-2006&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-09-2006&group=11&gblog=9 Fri, 22 Sep 2006 16:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-10-2006&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-10-2006&group=11&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาก....อีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-10-2006&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=04-10-2006&group=11&gblog=8 Wed, 04 Oct 2006 18:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2006&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2006&group=11&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปไหนมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2006&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=07-12-2006&group=11&gblog=7 Thu, 07 Dec 2006 9:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=11&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[My Desktop]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=25-02-2007&group=11&gblog=6 Sun, 25 Feb 2007 20:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-12-2005&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-12-2005&group=11&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้นไม่รู้จัก ก็อยากให้ทักกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-12-2005&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-12-2005&group=11&gblog=5 Mon, 12 Dec 2005 18:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2007&group=11&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อหวยไม่ถูกสิน่า ว่าแล้ววันนี้ต้องโดน Tag]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2007&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=10-01-2007&group=11&gblog=4 Wed, 10 Jan 2007 11:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=11&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-11-2006&group=11&gblog=3 Mon, 27 Nov 2006 11:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2006&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2006&group=11&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2006&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=31-12-2006&group=11&gblog=2 Sun, 31 Dec 2006 23:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-01-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-01-2006&group=11&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Children's Day.....My day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-01-2006&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-01-2006&group=11&gblog=1 Mon, 09 Jan 2006 16:20:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=10&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่สีเพิ่ม เติมความสดใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-07-2006&group=10&gblog=9 Thu, 20 Jul 2006 10:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2006&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2006&group=10&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกอะไร.....ให้ลองทายกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2006&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-04-2006&group=10&gblog=8 Sun, 23 Apr 2006 16:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-03-2006&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-03-2006&group=10&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อ ยามเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-03-2006&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=06-03-2006&group=10&gblog=7 Mon, 06 Mar 2006 21:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2006&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2006&group=10&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2006&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=12-07-2006&group=10&gblog=6 Wed, 12 Jul 2006 12:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=10&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสิ้นแสง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-08-2006&group=10&gblog=5 Thu, 24 Aug 2006 13:21:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=10&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟดับ เราก็อัพบล็อกอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=20-10-2006&group=10&gblog=4 Fri, 20 Oct 2006 0:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2006&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2006&group=10&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Flower season]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2006&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-10-2006&group=10&gblog=3 Mon, 23 Oct 2006 21:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=10&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[One แมลงปอ's Show]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=10&gblog=2 Fri, 24 Feb 2006 21:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-09-2006&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-09-2006&group=10&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ในวัดสวนดอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-09-2006&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=14-09-2006&group=10&gblog=1 Thu, 14 Sep 2006 16:09:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[After Graduation Ceremony CMU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=27-01-2006&group=6&gblog=9 Fri, 27 Jan 2006 8:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-11-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-11-2005&group=6&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งทานตะวันฉบับย่อส่วน และดอกไม้อื่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-11-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=19-11-2005&group=6&gblog=8 Sat, 19 Nov 2005 20:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-01-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-01-2006&group=6&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมงมุม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-01-2006&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=03-01-2006&group=6&gblog=7 Tue, 03 Jan 2006 8:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลง แมลง แมลง ท่ามกลางลมหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=6 Sun, 15 Jan 2006 8:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Flower of Jan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=15-01-2006&group=6&gblog=5 Sun, 15 Jan 2006 8:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=6&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสวยงามที่มากับถนน.....ดอกไม้ริมทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=23-11-2005&group=6&gblog=4 Wed, 23 Nov 2005 13:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-12-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-12-2005&group=6&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[บัว..ฝรั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-12-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-12-2005&group=6&gblog=3 Wed, 28 Dec 2005 14:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-01-2006&group=6&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[In the middle of Graduation Ceremony CMU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=22-01-2006&group=6&gblog=1 Sun, 22 Jan 2006 8:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2006&group=5&gblog=9 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสัตว์เชียงใหม่ ... ยามเช้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=28-01-2006&group=5&gblog=9 Sat, 28 Jan 2006 18:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-11-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-11-2005&group=5&gblog=8 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเล่นเลียบถนนพระปกเกล้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-11-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=05-11-2005&group=5&gblog=8 Sat, 05 Nov 2005 15:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-04-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-04-2006&group=5&gblog=7 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดน้ำยามเย็น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม #1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-04-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-04-2006&group=5&gblog=7 Sun, 16 Apr 2006 18:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-11-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-11-2006&group=5&gblog=6 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : Quick View]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-11-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=09-11-2006&group=5&gblog=6 Thu, 09 Nov 2006 12:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-06-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-06-2006&group=5&gblog=5 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-06-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-06-2006&group=5&gblog=5 Sat, 24 Jun 2006 15:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-01-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-01-2007&group=5&gblog=4 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Royal Flora 2006 : New Year Trip]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-01-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=08-01-2007&group=5&gblog=4 Mon, 08 Jan 2007 11:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-10-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-10-2006&group=5&gblog=3 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[Queen Sirikit Botanic Garden: Tropical Plants]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-10-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-10-2006&group=5&gblog=3 Mon, 16 Oct 2006 19:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=5&gblog=2 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=24-02-2006&group=5&gblog=2 Fri, 24 Feb 2006 8:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-09-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-09-2006&group=5&gblog=1 http://jing.bloggang.com/rss <![CDATA[แจ่งก๊ะต๊ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-09-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jing&month=16-09-2006&group=5&gblog=1 Sat, 16 Sep 2006 19:52:53 +0700